Doplňovačky:

 

Cena pro všechny typy doplňovaček je 1,60 kč za políčko (písmenko).

  

KRUHOVÉ DOPLŇOVAČKY

 

1) Odstředovka  - vyplňuje se od středu k obvodu, tajenka je v barevně

zvýrazněném mezikruží. Středové písmeno je společné pro všechny vpisované výrazy.

 

2) Dostředovka  - princip luštění je stejný jako u odstředovek. Pouze

vpisování výrazů se děje opačným směrem, tedy od obvodu ke středu.

 

Parametry zadání:

Délka vpisovaného výrazu:  4-7 znaků včetně.

Délka tajenky (počet výsečí): 6-20 znaků včetně.

 

Pokud by byla tajenka delší, lze spojit v řadě více doplňovaček za sebou tak,

aby navazovaly. Každá z nich pak obsahuje jeden díl tajenky (nad 20 znaků

jsou již výseče při dělení 360° moc úzké).

 

Variety:  (detail se zobrazí po kliknutí na obrázek variety)

 

                Kružnice - detail                    Hvězda - detail

                Vějíř - detail                    Polygon

 

 

KLASICKÉ DOPLŇOVAČKY

 

 

 

DALŠÍ UKÁZKY DOPLŇOVAČEK

 

 

 

                                          Doplňovačky  (nahoru)