Obrázkové rébusy:

 

Postup řešení: obrázek se označí slovem, pak se pokračuje podle návodu pod ním.

 

Význam šifer je následující:

1=B       znak na uvedené pozici (zde 1) nahraďte písmenem B

:4:         znak na pozici uvedené mezi dvojtečkami zbavte diakritiky

(2)        písmeno na pozici uvedené v kulatých závorkách vyškrtněte

3<>4    znaky na uvedených pozicích zaměňte

 

Zbylá písmena se vpíší do prázdných políček pod rébusem.

 

 

Číslo v hranaté závorce nad obrázkem je pomůckou, která udává počet znaků slova.

(kaštan=6, sako=4, oko=3).

 

Cena:    tříobrázkový rébus     120

            čtyřobrázkový rébus   140