Číselný hlavolam typ I. :

 

Jednotlivé znaky, barvy nebo obrázky zastupují různé číslice.

Číslo na konci každého řádku a sloupce je součtem těchto číslic.

Cílem je přiřadit číslice ke znakům, barvám nebo obrázkům a nahradit otazník.

 

Obor číslic použitý pro genezi hlavolamu:

spodní mez: <1>,   horní mez: <9 až 29>

 

Ukázky:

 

 

 

Jednotná cena hlavolamu včetně řešení v notaci 4 x 4 pole:   100 kč/kus

Pro zvýšení obtížnosti lze hlavolam vyrobit i v notaci 5 x 5 polí za cenu  150 kč/kus

 

 

Číselný hlavolam typ II. :

 

 

 Cena za zhotovení hlavolamu včetně řešení:   200 kč/kus

 

 

Jednoduchá číselná úloha:

 

K vyřešení stačí pečlivost, trpělivost a znalost sčítání a malé násobilky.

Cílem je spočítat celkovou hodnotu obrazce, a to sečtením hodnot všech

jednotlivých polí. Princip řešení je obdobný jako u hlavolamů typu II. Početní

operace je určená znakem v pravém horním rohu každého jednotlivého pole.

"+" pro sčítání, "x" pro násobení.

 

Velikost obrazce je definována počtem řádků a sloupců, podřizuje se Vašim

potřebám a zadání.

 

Cena za políčko:  2,-