Přesmyčky:

  

Princip luštění: z předvyplněného slova se přesmyknutím písmen tvoří

slovo nové, jiné a vpisuje se do prázdných políček.

 

Délka výrazů pro vytvoření přesmyčky je 4 až 7 znaků včetně.

 

Kalkulační vzorec pro výpočet ceny přesmyčky:

cena  =  délka výrazu  x  počet výrazů  x  cena za políčko

(do kalkulace jsou počítány výrazy předtištěné i přesmyknuté)

 

Cena za políčko (znak) přesmyčky je 1,60 Kč.

 

Tajenka je v ukázkách označena žlutou barvou.

 

 

Poznámka: kruhové přesmyčky jsou náročné na prostor.

Ukázka zde:  kruh_presmycka.pdfkruh_presmycka.pdf kruhova_presmycka.pdf  

 

 

PŘESMYČKA S LEGENDAMI  je k nahlédnutí zde:   presmycka_s_legendami.pdf

U této variety produktu může být délka výrazů od 3 do 14 znaků včetně.