Shlukovky:

 

Při luštění se doplňují slova charakterizovaná legendou. K sestavení slov se používají

nabízené shluky písmen. Každý shluk může být použit pouze jednou. Ke správnému

vyřešení úlohy musí být použity všechny shluky. Tajenka je ve vybarvených kamenech

a čte se shora dolů.

 

Výhodou shlukovek je, že mohou být zaměřeny silně tematicky.

 

Ukázka:

 

 

 

Cena za formát A4:  420