Skrývačky:

 

Ve změti písmen jsou ukryta platná slova, svázaná nějakou tematikou.

Úkolem řešitele je tato slova objevit. Slova mohou být orientována

do osmi směrů, podobně jako v osmisměrce. Tematika je libovolná.

 

 

   

Pro ztížení úkolu lze jednotlivé znaky skrývačky náhodně pootočit.

 

 

 

Cena za písmenko 1,20 Kč.