Spojené čtvercovky:

 

Odrůda křížovky vhodná pro kratší tajenky.

Ve spojených čtvercovkách je každý výraz užit dvakrát, a to souměrně

v obou směrech vpisování, tedy vodorovně a svisle.

Velikost políčka je 9 x 9 mm.

 

 

Cena je závislá na délce výrazů, z kterých je spojená čtvercovka sestavena:

 

1. pouze čtyřznaké výrazy                                200

2. střed pětiznaké a satelity čtyřznaké výrazy    220

3. pouze pětiznaké výrazy                                250

4. pouze šestiznaké výrazy                               300

5. pouze sedmiznaké výrazy                             350

 

Varieta ze sedmiznakých výrazů je obtížnější, ale pro luštěnkářské nadšence

jako stvořená.

 

***** níže uvedené čtvercovky:  650 kč/ks