Švédské křížovky:

 

Typ křížovek, u kterých jsou legendy k výrazům umístěny přímo v těle křížovky.

Standardní rozměr políčka křížovky je 12 x 12 mm.

 

Volitelné atributy švédských křížovek:

 

1) tajenka jako souvislé části (díly) textu

2) tajenka vyskytující se porůznu, rozptýleně po jednotlivých znacích v těle křížovky

3) rozměr zadaný počtem řádků a sloupců (implikuje orientaci)

         

4) prázdné místo (výřez) pro umístění inzerce, kresby, fotografie či reklamního textu,

    specifikované také rozměrem  ř krát s  a lokalizací, např. uprostřed, levý horní roh,

    apod.

5) barevnost - lehké pastelové barvy (různá sytost legendových a tajenkových polí)

         

     Standardní provedení je černobílé.

     Požadujete-li konkrétní barvu charakteristickou pro váš tištěný produkt, lze ji

     specifikovat v zadání pomocí barevného modelu CMYK.

6) oblé rohy políček křížovky

7) plastické vykreslení

8) vyplnění slepých polí křížovky vámi dodaným, např. firemním logem

9) vyplnění slepých polí křížovky zjednodušenými kresbami, nabídka možných

    kreseb je zde:   zj_kresby.gif

    Slepá pole lze graficky oživit i obrázky z mnohatisícové knihovny klipartů programu

    Corel 9.

 

Ceník:

 

Základní cena včetně grafického zpracování:   1,60 Kč za políčko.

U křížovek větších rozměrů (tj. nad 400 políček)  je účtována základní cena 1,80 Kč.

 

příklad kalkulace:

křížovka  20 řádků, 15 sloupců      ( 20 x 15 x 1,60 = 480 korun )

křížovka  20 řádků, 35 sloupců      ( 20 x 35 x 1,80 = 1260 korun )

 

Při požadavku na dodání druhé (vyplněné, kontrolní) verze křížovky je účtována

k základní ceně vícepráce +0,20 Kč/pole.

 

Výřezy pro reklamu, obrázky, apod., nejsou považovány za luštěnou oblast

a nejsou tedy účtovány.

 

U nového zákazníka je s první objednávkou potřebné sdělit i fakturační údaje

a formát dat, v kterém má být hotové dílo dodáno (CDR, PDF, EPS, JPG, PNG, ...).

 

Ukázka - švédská křížovka s tajenkou roztroušenou po znacích:

 

 

Ukázka - švédská křížovka se souvislou tajenkou (plastické vykreslení):

 

 

                                          Švédské křížovky  (nahoru)