Ypsilonky:

 

Princip luštění spočívá v doplnění výrazů k nadepsané legendě.

Výrazy se doplňují odzdola nahoru. První dvě písmena výrazů ve stojině

znaku "Y" jsou shodná.

 

Výraz k horní legendě se vpisuje vlevo, výraz k dolní legendě se vpisuje vpravo.

Pomůckou pro vpisování jsou směrové čárky čnící z obrysu legendového pole.

Tajenka ypsilonky je skryta v horní řadě políček spojených čárou.

 

Ypsilonka má jedno omezení - délka tajenky musí být dělitelná třemi beze zbytku.

 

Za jedno písmeno "Y" účtuji 15 Kč.

Celková cena za ukázkový produkt by byla 3 x 15 = 45 Kč.